Thursday, October 25, 2012

ราคาหุ้น Facebook กระโดดออกจากช่องแนวโน้มขาลงพร้อมปริมาณซื้อขายมหาศาล


     หลังจากที่ผลประกอบการไตรมาส 2012Q3 ออกมาดีเกินคาด ราคาหุ้นของ Facebook กระโดดก้าวใหญ่มากกว่า 20% ในวันเดียว หลุดออกจากแนวโน้มขาลงด้วยปริมาณการซื้อขายมหาศาล (breakaway gap) ดังแสดงในภาพข้างล่าง ลักษณะเช่นนี้ตามตำราปัจจัยทางเทคนิคบอกว่าเป็นสัญญาณซื้อที่ดีมาก มาติดตามดูกันต่อไปว่าจะดีจริงอย่างตำราว่าไว้หรือไม่ครับ===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"