Friday, October 19, 2012

ราคาหุ้น JAS เคลื่อนเข้าใกล้ขอบบนของช่องแนวโน้มขาขึ้น

     ผมติดตามการวิ่งของราคาหุ้น JAS หลังจากที่ทำจุดสูงสุดใหม่เกิน 4 บาท ขึ้นมาได้ด้วยเครื่องมือทางเทคนิคได้แก่ ช่องแนวโน้มราคาหุ้น รูปแบบการฟื้นตัวของราคาหุ้น และ Fibonacci retracement เทคนิคแรกผมวาดเส้นตรงเป็นเส้นประสีน้ำเงินเชื่อมต่อจุดต่ำของราคาในกราฟรายสัปดาห์ จากนั้นวาดเส้นตรงที่มีความชันเท่ากันเพิ่มขึ้นมาอีกสองเส้น เ้ส้นแรกเอาไปวางไว้ด้านบนให้ลากผ่านจุดสูงสุดเดิมแถว ๆ ราคา 4 บาท เส้นที่สอง เอาไปวางไว้กึ่งกลางระหว่างสองเส้นที่วางไปก่อนหน้า ได้เป็นช่องแนวโน้มราคาหุ้นขาขึ้นดังในภาพข้างล่าง จะเห็นได้ว่า ราคาหุ้น JAS ได้เลื่อนจากช่องแนวโน้มย่อยล่างมาอยู่ในช่องแนวโน้มย่อยบน และกำลังมุ่งหน้าไปชนขอบด้านบนของช่องแนวโน้ม ซึ่งอยู่ที่ระดับประมาณ 5.2 บาทเทคนิคที่สอง ผมเคยโพสต์เอาไว้แล้ว [ ที่นี่ ] ซึ่งรูปแบบกราฟหัวและไหล่กลับด้านชี้ไปยังเป้าหมาย 5.60 บาท ส่วนเทคนิคที่สาม คือ เป้าหมาย Fibonacci ที่ระดับ 5.48 บาท ดูรายละเอียดได้ [ ที่นี่ ] ครับ

ย้อนไปอ่านโพสต์เกี่ยวกับ JAS ทั้งหมดได้ที่ [ http://goo.gl/V1CbL ]

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)


ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"


 facebook.com/truestockvalue

 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น