Tuesday, October 23, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น SNC 2012Q2 ดูรายได้และกำไรสุทธิ

ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น SNC รวมงบการเงิน 2012Q2 เพื่อดูรายได้และกำไรสุทธิ วาดออกมาเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับ


จากกราฟ รายได้ของ SNC (เส้นสีดำ) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2005 - 2010 แต่ในปี 2011 - ปัจจุบันดูเหมือนว่าการเติบโตของรายได้จะลดลง ส่วนกำไรสุทธิ (เส้นสีแดง) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคล้ายกันกับรายได้ จุดทางขวาสุดของกราฟเป็นข้อมูลครึ่งแรกของปี 2012 ครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"