Sunday, October 7, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น INTUCH 2012Q2 ดูรายได้สะสมและกำไรสุทธิสะสม


     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น INTUCH รวมงบการเงิน 2012Q2 เพื่อดู รายได้และกำไรสุทธิ ในรูปแบบข้อมูลสะสมจากปี 2002 - ปัจจุบัน วาดออกมาเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับ


จากกราฟจะเห็นได้ว่าข้อมูลในรูปแบบสะสมมีลักษณะที่มองเห็นแนวโน้มความเป็นไปของปัจจัยพื้นฐานได้ง่ายกว่าข้อมูลรายปี เส้นกราฟรายได้สะสม (สีดำ) มีการเพิ่มค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มีลักษณะกราฟคล้ายเส้นตรงมากกว่าเส้นโค้งงอนขึ้น แสดงว่าการเติบโตมีอัตราเร่งน้อยลง เส้นกราฟกำไรสุทธิสะสม (สีแดง) มีลักษณะเช่นเดียวกัน แต่มีความชันน้อยกว่า จุดทางขวาสุดเป็นข้อมูลรวมครึ่งแรกของปี 2012 ครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

พิมพ์คำว่า "ลงทุนหุ้นไทย" ในกูเกิล

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"