Wednesday, October 17, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น IHL 2012Q2 ดูค่าสะสมของกำไรของผู้ถือหุ้น ปันผล และดอกเบี้ย

     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น IHL รวมงบการเงิน 2012Q2 ได้ค่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เมื่อหักออกด้วยเงินลงทุนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันอันได้แก่ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินไม่มีตัวตนแล้ว จะได้เป็นกำไรของผู้ถือหุ้น (owner's earning) ค่าสะสมของกำไรของผู้ถือหุ้นระหว่างปี 2004 - ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับเงินปันผลและดอกเบี้ยจ่าย วาดเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับ


จากกราฟจะเห็นได้ว่า ในช่วงสองสามปีล่าสุด กิจการจ่ายเงินปันผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ ภาระดอกเบี้ยจ่ายมีการสะสมตัวขึ้นอย่างช้า ๆ  ส่วนกำไรของผู้ถือหุ้นสะสมในช่วงปี 2004 - 2008 มีลักษณะดำดิ่งติดลบ จนมาฟื้นตัวเมื่อปี 2009 ทรงตัวในปี 2010 และลดลงเล็กน้อยในปี 2011 มองภาพจากกราฟเส้นสีดำ ถือได้ว่ายังคงอยู่ในโหมดการฟื้นตัว แต่ยังไม่ชัดเจนมาก หากผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2012 มีกำไรของผู้ถือหุ้นเป็นบวก ค่าสะสมจุดทางขวาสุดในกราฟจะสูงขึ้นไปยืนยันแนวโน้มขาขึ้นของกำไรของผู้ถือหุ้นสะสม ในขณะนี้ผมเห็นแต่ว่า การดำดิ่งลึกลงที่ดำเนินมาหลายปีได้ยุติลงแล้ว แต่การกลับทิศแนวโน้มยังไม่ชัดมาก 
     มีนักลงทุนที่เป็นเจ้าของกิจการโรงงานและมีประสบการณ์เข้าลงทุนในกิจการที่อยู่ในสภาวะเช่นนี้ มีความมั่นใจในอนาคตของกิจการ IHL นั่นคือคุณโสรัตน์  วณิชวรากิจ ซึ่งได้เข้าซื้อหุ้น IHL ไป 8 ล้านหุ้น หรือ 2% ของกิจการ ที่ราคา 8 บาท [ ดูรายละเอียดที่นี่ ] ในปัจจุบัน (3 เดือนให้หลัง) ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 9.60 บาท มีกำไรไปแล้วเหนาะ ๆ เกือบ 13 ล้านบาท เราไม่มีโอกาสเข้าไปดูกิจการแบบที่คุณโสรัตน์ทำ แต่สามารถติดตามคุณโสรัตน์ได้จากทางเฟซบุ๊ค เพราะเมื่อไปเยี่ยมกิจการคราวใดจะนำมาเล่าสู่กันฟังเสมอ ครับ ด้วยเหตุนี้ ผมจึงคิดว่า กราฟเส้นสีดำน่าจะค่อย ๆ ทยอยปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นในที่สุด เนื่องจากผมใช้กราฟเส้นสีดำในการคาดการณ์มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น และขณะนี้กราฟกำไรของผู้ถือหุ้นสะสมของ IHL ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงไม่สามารถหามูลค่าที่แท้จริงของ IHL ได้ในขณะนี้ จึงเหลือทางเลือกสามทางคือ รอจนกว่าแนวโน้มกำไรของผู้ถือหุ้นฟื้นตัวอย่างชัดเจน เพื่อให้หามูลค่าที่แท้จริงได้ก่อน จึงเข้าลงทุน ถึงตอนนั้นราคาหุ้นคงจะขึ้นไปพอสมควรแล้วจากจุดนี้ หรือ เชื่อมั่นว่า กิจการมีการแตกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น ของเสียน้อยลง ในอีกสองสามปีข้างหน้ากำไรของผู้ถือหุ้นจะเป็นขาขึ้นในที่สุด เมื่อเชื่อมั่นอย่างนี้จึงเข้าลงทุนเลยอย่างที่คุณโสรัตน์ทำ หรือไม่สนใจเข้าลงทุนเลยในขณะนี้ ท่านจะลองเลือกแบบไหนตามอัธยาศัยครับ ลองมาติดตามศึกษาหุ้นตัวนี้ดูกันต่อไป ผมคิดว่าจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายทีเดียวครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลร
ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"


หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"