Saturday, October 27, 2012

ร้ายเกินไปมั๊ย ถ้า SET จะกลับลงไปจุดสูงสุดเดิม 1247 ?

     วันหยุดสุดสัปดาห์ ผมใช้เวลาดูกราฟดัชนี SET รายวันระยะสองปี โดยวาดช่องแนวโน้มขาขึ้นด้วยเส้นตรงสีเขียวดังภาพข้างล่าง ผมวางเส้นแนวนอนสีชมพูไว้แสดงระดับสูงสุดเดิมของดัชนี SET ที่ประมาณ 1,247 จุด จะเห็นได้ว่าเมื่อกลางเดือนที่แล้ว ดัชนี SET พุ่งผ่านเส้นสีชมพูแล้วกระโดดทิ้งช่องแก็ปเอาไว้ (breakaway gap)แล้วไต่ระดับขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่โดยชนเส้นกึ่งกลางของช่องแนวโน้มสีเขียว (เส้นประ) แล้วปรับตัวลงมา จากนั้นพยายามทำจุดสูงสุดอีกครั้งแต่ไม่สำเร็จจึงปรับตัวลงมาในปัจจุบัน หากดูกราฟในบริเวณเดือนครึ่งที่ผ่านมาจะพบรูปแบบ double top มีเป้าหมายชี้กลับลงไปที่ระดับเส้นสีชมพู ถามว่า จะร้ายเกินไปมั๊ย ถ้าดัชนีย้อนกลับไปที่เส้นสีชมพูเพื่อปิดแก็ปที่เปิดทิ้งเอาไว้ ดูจากในภาพก็อีกไม่ไกลเลยครับ แต่หากว่าดัชนีปรับลงไปที่จุดตัดระหว่างเส้นสีชมพูและเส้นขอบล่างของช่องแนวโน้มสีเขียวแล้วไม่หยุดอยู่แค่นั้นแต่ลงต่อไป จะเห็นได้ว่าเป้าหมายถัดไปคือเส้นสีเหลืองซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 150 วัน บริเวณเหนือระดับ 1,200 จุดเล็กน้อย ตรงนี้ก็ยังพอรับได้ แต่ถ้าเส้นเหลืองยังเอาไม่อยู่อีก ตอนนั้นก็ ร้ายเกินไปแล้วล่ะครับ===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"