Saturday, October 27, 2012

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติ วันที่ 26 ตุลาคม 2012 SET หลุดช่องแนวโน้มขาขึ้นระยะ 6 เดือน "ขนของขึ้นที่สูง เตรียมอพยพ"


     สิ้นวันที่ 26 ตุลาคม 2012 ผมกรอกปริมาณการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในฐานข้อมูลแล้ววาดกราฟเทียบกับดัชนี SET ได้ดังภาพข้างล่างครับ


     ผมสร้างช่องแนวโน้มสีแดงของระดับดัชนี SET ในภาพจะเห็นว่าดัชนีได้หลุดออกจากช่องแนวโน้มแล้วอย่างชัดเจน ถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วก็เหมือนเขื่อนกระสอบทรายได้พังลง ใครไม่หนีก็คงต้องรอรับของแจกจากคุณสรยุทธ์และโก๊ะตี๋ที่ชั้นสองครับ ตอนนี้โอกาสที่ดัชนี SET จะไปที่จุดสูงสุดเดิมแถว ๆ 1247 จุด เป็นไปได้ค่อนข้างมาก เมื่อดู [ แนวต้านตาม Fibonacci ] ดัชนี SET ได้หลุดระดับ fibonacci 1,282.78# จุด ลงไปแล้ว ส่วนปริมาณหุ้นไทยในมือต่างชาติ (เส้นกราฟสีน้ำเงิน) เห็นได้ชัดว่าได้หลุดออกจากช่องแนวโน้มสีน้ำเงินลงข้างล่างเช่นกัน หากมองภาพรวมของการเคลื่อนไหวเงินทุนต่างชาติดังภาพข้างล่าง ตอนนี้กราฟสีน้ำเงินกำลังมุ่งหน้าไปทางจุดแดง อย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวาน ถ้าผมเป็นฝรั่งที่เอาเงิน QE3 มาเมืองไทย ก่อนเข้าหุ้นไทยผมอยากเข้าที่จุดแดงมากกว่าจุดอื่น ๆ ครับ เข้าแล้วกินยาว ๆ ยังไงก็คุ้มครับ===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"