Friday, October 19, 2012

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติ วันที่ 19 ตุลาคม 2012

     สิ้นวันที่ 19 ตุลาคม 2012 ผมกรอกปริมาณการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในฐานข้อมูลแล้ววาดกราฟเทียบกับดัชนี SET ได้ดังภาพข้างล่างครับ     ผมสร้างช่องแนวโน้มสีแดงของระดับดัชนี SET โดยแบ่งเป็นสองช่องย่อย ในภาพจะเห็นว่าดัชนีย้อนขึ้นไปอยู่กึ่งกลางช่องแนวโน้มสีแดงพอดี เมื่อดู [ แนวต้านตาม Fibonacci ] ดัชนี SET อยู่ระหว่างระดับ fibonacci 1,304.47## จุด และ 1,322.01 ### จุด ส่วนปริมาณหุ้นไทยในมือต่างชาติ ขณะนี้เส้นกราฟสีน้ำเงินได้กลับทิศขึ้นมาอยู่เหนือระดับแนวรับเส้นประสีชมพูแล้วอย่างชัดเจน เรายังต้องคอยดู [ SET big picture ] หรือ [ SET mega trends ] ประกอบไปด้วยในช่วงนี้ครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"