Thursday, October 4, 2012

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติ วันที่ 4 ตุลาคม 2012

     สิ้นวันที่ 4 ตุลาคม 2012 ผมกรอกปริมาณการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในฐานข้อมูลแล้ววาดกราฟเทียบกับดัชนี SET ได้ดังภาพข้างล่างครับ
     กราฟวันนี้ไม่มีอะไรมากครับ ช่องแนวโน้มสีน้ำเงินของปริมาณหุ้นไทยในมือต่างชาติ และช่องแนวโน้มสีแดงระดับดัชนี SET ยังคงเคลื่อนไหวไปเรื่อย ๆ ในช่องของตนไม่ต่างจากเมื่อวานนัก เมื่อดู [ แนวต้านตาม Fibonacci ] SET ก็ยังอยู่ระหว่างระดับ fibonacci 1,304.47 ## จุด และ 1,322.01 ### จุด เหมือนเดิม  ช่วงนี้บรรยากาศตลาดเป็นการสะสมหุ้นแบบไม่ไล่ราคา ได้ก็เอา ไม่ได้ก็รอไปก่อนครับ

===================================================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)


พิมพ์คำว่า "ลงทุนหุ้นไทย" ในกูเกิล


 facebook.com/truestockvalue

 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"