Tuesday, June 18, 2013

แกะกล่องดำดูบันทึกระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ JAS ในภารกิจที่ 11

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 10] เครื่องบินขับไล่ JAS มีแต้มสะสมอยู่ 592,132 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีขาว (Supply line) ในการวาด Supply line มีหลักการว่าจะเชื่อมต่อจุดยอดในช่วงนั้นไปยังจุดยอดใกล้กับบริเวณที่เส้นนำวิถีได้ปรับตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วและเริ่มมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่แกะออกมาจากกล่องดำในช่วงนั้นครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 11 ของเครื่องบินขับไล่ JAS มีดังนี้
 • 9 ม.ค. 2013 เครื่องบินขับไล่ JAS ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(5.80) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(5.525) > EMA10D(5.443) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส JAS10012013
    
 • 10 ม.ค. 2013 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(5.80) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 592,132/5.80 = 102,000 ลูก มีแต้มคงเหลือ 532 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(5.600) สีเหลือง และ EMA10D(5.499) สีฟ้า
    
 • 21 ม.ค. 2013 เครื่องบินขับไล่ JAS สามารถไล่ติดตามข้าศึกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ระดับ 6.60 ซึ่งเป็น 1.14 เท่าของความสูงเริ่มต้นภารกิจ แสดงถึงแรงสนับสนุนที่ไม่มากนักจากหน่วยเหนือ (นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่) ทำให้ดำเนินภารกิจได้ไม่นานเท่าที่ควร
    
 • 31 ม.ค. 2013 หลังบินถึงจุดสูงสุดได้เพียง 10 วัน อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง ATC(6.00) ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(6.206) อย่างชัดเจน และเส้น EMA5D(6.179) ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D  ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจที่ 11 นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 1 ก.พ. 2013 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(6.10) สิ้นสุดภารกิจที่ 11 ได้แต้มกลับมา 532+(6.10*102,000) = 622,732 แต้ม

  # เทียบกับตอนจบภารกิจที่ 10 เพิ่มขึ้น 622,732/592,132 = 5.17% ใน 42 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 54.94% ต่อปี

  # เทียบกับตอนเริ่มภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 622,732/100,000 = 522.73% ใน 913 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 107.75% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 11 แล้ว เครื่องบินขับไล่ JAS กลับไปบินลาดตระเวนใต้เส้น Supply line ใหม่ ที่กำลังก่อตัวขึ้น และอยู่ในสภาพพร้อมรบด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 622,732 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 12] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/16DBpno

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"