Wednesday, June 19, 2013

Where do we go from here? ภาพ SET ก่อนคำพิพากษา

     ระบบการลงทุนด้วยเส้น EMA คู่
  • กราฟรายวัน
  • EMA5D > EMA10D ซื้อ
  • EMA5D < EMA10D ขาย
กราฟ SET ณ สิ้นวัน ก่อนคืนปล่อยผีประกาศผลการประชุมเฟด 19 มิ.ย. 2013 อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับ


Short URL = http://bit.ly/11YTs6t


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"