Friday, June 14, 2013

ชำแหละระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ JAS ในภารกิจที่ 6

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 5] เครื่องบินขับไล่ JAS มีแต้มสะสมอยู่ 334,556 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีขาว (Supply line) ในการวาด Supply line มีหลักการว่าจะเชื่อมต่อจุดยอดในช่วงนั้นไปยังจุดยอดใกล้กับบริเวณที่เส้นนำวิถีได้ปรับตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วและเริ่มมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่แกะออกมาจากกล่องดำในช่วงนั้นครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 6 ของเครื่องบินขับไล่ JAS มีดังนี้
 • 21 ก.พ. 2012 เครื่องบินขับไล่ JAS ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(2.20) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(2.10) > EMA10D(2.08) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส JAS22022012
    
 • 22 ก.พ. 2012 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(2.22) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 334,556/2.22 = 150,700 ลูก มีแต้มคงเหลือ 2 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(2.13) สีเหลือง และ EMA10D(2.10) สีฟ้า
    
 • 20 มี.ค. 2012 เครื่องบินขับไล่ JAS สามารถไล่ติดตามข้าศึกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ระดับ 2.96 ซึ่งเป็น 1.33 เท่าของความสูงเริ่มต้นภารกิจ แสดงถึงแรงสนับสนุนที่มากพอสมควรจากหน่วยเหนือ (นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่)
    
 • 5 เม.ย. 2012 หลังบินถึงจุดสูงสุดได้เพียง 16 วัน อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง ATC(2.70) ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(2.79) อย่างชัดเจน และเส้น EMA5D(2.78) ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D  ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจที่ 6 นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 10 เม.ย. 2012 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(2.70) สิ้นสุดภารกิจที่ 6 ได้แต้มกลับมา 2+(2.70*150,700) = 406,892 แต้ม

  # เทียบกับตอนจบภารกิจที่ 5 เพิ่มขึ้น 406,892/334,556 = 21.62% ใน 97 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 108.87% ต่อปี

  # เทียบกับตอนเริ่มภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 406,892/100,000 = 306.89% ใน 616 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 129.69% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 6 แล้ว เครื่องบินขับไล่ JAS กลับไปบินลาดตระเวนใต้เส้น Supply line ใหม่ ที่กำลังก่อตัวขึ้น และอยู่ในสภาพพร้อมรบด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 406,892 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 7] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/12KLErW

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"