Thursday, June 27, 2013

DTAC รายวันปิดที่เส้น Supply line พอดี ยังไม่ผ่านแม้ EMA5D > EMA10D

     วันที่ 27 มิ.ย. 2013 ระหว่างวัน ราคาหุ้น DTAC ในกราฟรายวัน สามารถฝ่าเส้น Supply สีขาวขึ้นไปได้ แต่กลับลงมาปิดบนเส้นสีขาวนั้นพอดี ทำให้ยังไม่ถือว่าทะลุขึ้นไปได้แล้ว แม้ว่า EMA5D(115.739) จะมากกว่า EMA10D(115.020) ก็ตาม ในภาพข้างล่างจะเห็นว่า อากาศยานข้าศึกโผล่หัวออกมาจากก้อนเมฆสีขาวเป็นสีแดง นักบินยังไม่ชัวร์ หน่วยเหนือจึงยังไม่สั่งให้เริ่มภารกิจใหม่จนกว่าจะเห็นอากาศยานข้าศึกเป็นสีเขียวครับ


Short URL = http://bit.ly/1ahFOjY


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"