Wednesday, June 26, 2013

เครื่องบินขับไล่ ADVANC เริ่มภารกิจที่ 1 หลัง EMA5D ขึ้นสูงกว่า EMA10D

     ผมเริ่มทดสอบระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ ADVANC ด้วยเส้นนำวิถีคู่ EMA5D และ EMA10D ดังในภาพกราฟหุ้น ADVANC รายวัน ข้างล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ราคาหุ้นได้ปรับฐานลงมาจากจุดสูงสุด 305 บาท ระหว่างทางได้สร้างเส้น Supply line สีขาวเอาไว้ หลังจากลงไปจนแตะเส้น EMA200D สีส้ม แล้วจึงฟื้นขึ้นมาอยู่เหนือเส้น EMA100D สีชมพูอย่างรวดเร็ว ไม่นานจากนั้นก็สามารถยืนเหนือเส้น Supply line สีขาวได้ ในวันนี้ เกิด EMA5D > EMA10D ขึ้น ดังนั้นการติดตามการลงทุนสมมุติของหุ้น ADVANC จึงได้เริ่มขึ้น โดยกำหนด แต้มเริ่มต้น 100,000 แต้ม เท่ากับ 100,000 บาท ครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจของเครื่องบินขับไล่ ADVANC ซึ่งเข้าประจำการด้วยแต้มตั้งต้น 1 แสนแต้ม มีดังนี้
  • 25 มิ.ย. 2013 เครื่องบินขับไล่ ADVANC ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง 263 โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(259.860) > EMA10D(259.256) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส ADVANC26062013
      
  • 26 มิ.ย. 2013 นักบินแลกแต้มตั้งต้นเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(268) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 100,000/268 = 300 ลูก มีแต้มคงเหลือ 19,600 แต้ม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(261.906) สีเหลือง และ EMA10D(260.482) สีฟ้า ยกเลิกภารกิจถ้าอากาศยานข้าศึกบินต่ำลงไปถึงความสูง 268*0.90 = 241
      
โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ ADVANC จะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 2] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/19zeOt7

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"