Thursday, June 6, 2013

หุ้นที่ควรติดตามล็อคเป้า สั้น ๆ จำง่าย ๆ CANSLIM

     ก่อนเข้าติดตามล็อคเป้าหุ้นตัวใด ควรตรวจสอบว่ามีปัจจัยสนับสนุนหุ้นให้วิ่งยาว ๆ หรือไม่ หลักการจำง่าย ๆ จากตัวย่อ CANSLIM ตามนี้ครับ
  • กำไรไตรมาสล่าสุดเพิ่มมาก ๆ (Current quarter earning)
  • กำไรสองสามปีที่ผ่านมาเพิ่มมาก ๆ (Annual earning)
  • ผลิตภัณฑ์ใหม่เจ๋ง ๆ ทีมบริหารใหม่จ๊าบ ๆ ราคาหุ้นนิวไฮ (New things)
  • จำนวนหุ้นมีน้อย เมื่อมีคนอยากได้จะวิ่งมาก (Share supply)
  • ผู้นำในอุตสาหกรรม (Leader)
  • นักลงทุนสถาบันหนุนหลัง (Institutional sponsorship) 
  • ฟ้าฝนเป็นใจ ภาวะตลาดอำนวย (Market direction)

รายละเอียดศึกษาจากต้นตำรับ ที่ Investors.com หรืออ่านเรื่องย่อภาษาไทยที่มีผู้แปลไว้ ถามคำว่า "CANSLIM วิบูลย์ พึงประเสริฐ" จากอากู๋ก็เจอแล้วครับ

Short URL =  http://bit.ly/15EljIV

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"