Thursday, June 27, 2013

27 มิ.ย. 2013 เครื่องบินขับไล่ INTUCH ตรวจพบอากาศยานข้าศึกโผล่พ้นก้อนเมฆ แต่ยังเป็นสีแดง

     ในโพสต์นี้ ผมเอาหน้าจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ INTUCH มาอัพเดตครับ ตามภาพข้างล่าง เครื่องบินลาดตระเวนอยู่เหนือเส้น EMA100D สีชมพู ใต้แนว Supply line สีขาว เส้นนำวิถีคู่ EMA5D(81.750) สีเหลือง มีค่ามากกว่า EMA10D(81.547) สีฟ้าแล้ว วันนี้ตรวจพบอากาศยานข้าศึกโผล่เหนือก้อนเมฆสีขาวเล็กน้อย แต่ยังคงเป็นสีแดง หน่วยเหนือยังไม่สั่งให้เริ่มภารกิจที่ 1 จนกว่าข้าศึกจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับ


Short URL = http://bit.ly/122tqv3

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"