Tuesday, June 11, 2013

ย้อนดูระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL ในภารกิจที่ 4

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 3] เครื่องบินขับไล่ GLOBAL มีแต้มสะสมอยู่ 158,986 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีขาว (Supply line) ในการวาด Supply line มีหลักการว่าจะเชื่อมต่อจุดยอดในช่วงนั้นไปยังจุดยอดใกล้กับบริเวณที่เส้นนำวิถีได้ปรับตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วและเริ่มมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่แกะออกมาจากกล่องดำในช่วงนั้นครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 4 ของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL มีดังนี้
 • 10 ม.ค. 2012 เครื่องบินขับไล่ GLOBAL ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(6.86) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(6.67) > EMA10D(6.65) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส GLOBAL10012012
    
 • 11 ม.ค. 2012 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(6.89) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 158,986/6.89 = 23,000 ลูก มีแต้มคงเหลือ 516 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(6.72) สีเหลือง และ EMA10D(6.68) สีฟ้า
    
 • 21 มี.ค. 2012 เครื่องบินขับไล่ GLOBAL สามารถไล่ติดตามข้าศึกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ระดับ 10.97 ซึ่งเป็น 1.59 เท่าของความสูงเริ่มต้นภารกิจ แสดงถึงแรงสนับสนุนอันแข็งแกร่งจากหน่วยเหนือ (นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่) หลังปัญหาอุทกภัยคลี่คลาย
    
 • 5 เม.ย. 2012 หลังบินถึงจุดสูงสุดได้ 15 วัน อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง ATC(9.69) ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(9.94) อย่างชัดเจน และเส้น EMA5D(9.92) ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D  ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจที่ 4 นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 10 เม.ย. 2012 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(9.43) สิ้นสุดภารกิจที่ 4 ได้แต้มกลับมา 516+(9.43*23,000) = 217,406 แต้ม

  # เทียบกับตอนจบภารกิจที่ 3 เพิ่มขึ้น 217,406/158,986 = 36.75% ใน 117 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 165.46% ต่อปี

  # เทียบกับตอนเริ่มภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 217,406/100,000 = 117.41% ใน 403 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 102.05% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 4 แล้ว เครื่องบินขับไล่ GLOBAL ได้ไต่ระดับความสูงขึ้นไปอีกระยะหนึ่ง แต่ก็ได้ลดระดับลงมาในเวลาไม่นาน โดยกลับไปบินลาดตระเวนใต้เส้น Supply line ใหม่ ที่ก่อตัวขึ้นระหว่างทางที่ระยะความสูงลาดตระเวนค่อย ๆ ลดลงไปถึงเส้นนำวิถีที่สาม EMA100D สีชมพู ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการถอนกำลังหนุนของหน่วยเหนือ (นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่) ซึ่งก่อนถอนการสนับสนุนได้ลากเครื่องบินขับไล่ GLOBAL ให้เพิ่มระดับความสูงขึ้นไปก่อน แล้วจึงถอนการสนุบสนุน แต่เนื่องจากนักบินของเรามีวินัยและทำตามแผนปฏิบัติภารกิจอย่างเคร่งครัด จึงไม่ได้รับความเสียหายจากการถอนกองหนุนของหน่วยเหนือในครั้งนี้ ทำให้เครื่องบินขับไล่ GLOBAL ลำนี้บินลาดตระเวนระดับต่ำต่อไปในสภาพพร้อมรบด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 217,406 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 5] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/11CUV1U

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"