Tuesday, June 18, 2013

ชำแหละระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ JAS ในภารกิจที่ 10

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 9] เครื่องบินขับไล่ JAS มีแต้มสะสมอยู่ 621,132 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีขาว (Supply line) ในการวาด Supply line มีหลักการว่าจะเชื่อมต่อจุดยอดในช่วงนั้นไปยังจุดยอดใกล้กับบริเวณที่เส้นนำวิถีได้ปรับตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วและเริ่มมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่แกะออกมาจากกล่องดำในช่วงนั้นครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 10 ของเครื่องบินขับไล่ JAS มีดังนี้
 • 6 ธ.ค. 2012 เครื่องบินขับไล่ JAS ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(5.30) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(5.189) > EMA10D(5.101) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส JAS07122012
    
 • 7 ธ.ค. 2012 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(5.35) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 621,132/5.35 = 116,000 ลูก มีแต้มคงเหลือ 532 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(5.243) สีเหลือง และ EMA10D(5.147) สีฟ้า
    
 • 13 ธ.ค. 2012 เครื่องบินขับไล่ JAS สามารถไล่ติดตามข้าศึกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ระดับ 5.50 ซึ่งเป็น 1.03 เท่าของความสูงเริ่มต้นภารกิจ แสดงถึงแรงสนับสนุนที่ค่อนข้างน้อยจากหน่วยเหนือ (นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่) หมดโอกาสที่จะดำเนินภารกิจได้นาน ๆ
    
 • 20 ธ.ค. 2012 หลังบินถึงจุดสูงสุดได้เพียง 7 วัน อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง ATC(5.15) ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(5.295) อย่างชัดเจน และเส้น EMA5D(5.289) ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D  ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจที่ 10 นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 21 ธ.ค. 2012 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(5.10) สิ้นสุดภารกิจที่ 10 ด้วยความล้มเหลว ได้แต้มกลับมา 532+(5.10*116,000) = 592,132 แต้ม

  # เทียบกับตอนจบภารกิจที่ 9 ลดลง 592,132/621,132 = -4.67% ใน 30 วัน

  # เทียบกับตอนเริ่มภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 592,132/100,000 = 492.13% ใน 871 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 110.71% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 10 แล้ว เครื่องบินขับไล่ JAS กลับไปบินลาดตระเวนใต้เส้น Supply line ใหม่ ที่กำลังก่อตัวขึ้น และอยู่ในสภาพพร้อมรบด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 592,132 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 11] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/16A0gZe

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"