Monday, June 10, 2013

แกะกล่องดำดูระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL ในภารกิจที่ 3

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 2] เครื่องบินขับไล่ GLOBAL มีแต้มสะสมอยู่ 148,176 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีขาว (Supply line) ในการวาด Supply line มีหลักการว่าจะเชื่อมต่อจุดยอดในช่วงนั้นไปยังจุดยอดใกล้กับบริเวณที่เส้นนำวิถีได้ปรับตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วและเริ่มมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่แกะออกมาจากกล่องดำในช่วงนั้นครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 3 ของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL มีดังนี้
 • 12 ต.ค. 2011 เครื่องบินขับไล่ GLOBAL ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(6.25) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(5.98) > EMA10D(5.85) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส GLOBAL13102011
    
 • 13 ต.ค. 2011 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(6.29) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 148,176/6.29 = 23,500 ลูก มีแต้มคงเหลือ 361 แต้ม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(6.03) สีเหลือง และ EMA10D(5.90) สีฟ้า
    
 • 6 ธ.ค. 2011 เครื่องบินขับไล่ GLOBAL สามารถไล่ติดตามข้าศึกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ระดับ 7.29 ซึ่งเป็น 1.17 เท่าของความสูงเริ่มต้นภารกิจ ไม่ค่อยมีแรงสนับสนุนเท่าใดนักเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่ยังคงอยู่
    
 • 14 ธ.ค. 2011 หลังบินถึงจุดสูงสุดได้เพียง 8 วัน อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง ATC(6.75) ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(6.86) อย่างชัดเจน และเส้น EMA5D(6.84) ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D  ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจที่ 3 นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 15 ธ.ค. 2011 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(6.75) สิ้นสุดภารกิจที่ 3 ได้แต้มกลับมา 361+(6.75*23,500) = 158,986 แต้ม

  # เทียบกับตอนจบภารกิจที่ 2 เพิ่มขึ้น 158,986/148,176 = 7.30% ใน 127 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 22.43% ต่อปี

  # เทียบกับตอนเริ่มภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 158,986/100,000 = 58.99% ใน 286 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 80.71% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 3 แล้ว เครื่องบินขับไล่ GLOBAL ได้กลับไปบินลาดตระเวนใต้เส้น Supply line ใหม่ ที่ก่อตัวขึ้นระหว่างทางที่ระยะความสูงลาดตระเวนค่อย ๆ ลดลงไปถึงเส้นนำวิถีที่สาม EMA100D สีชมพู ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการถอนกำลังหนุนของหน่วยเหนือ (นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่) อีกคราวหนึ่ง ด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 158,986 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 4] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/11aUr0a

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"