Monday, June 24, 2013

เครื่องบินขับไล่ Facebook เริ่มภารกิจที่ 1 หลัง EMA5D ขึ้นสูงกว่า EMA10D

     ผมเริ่มทดสอบระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ Facebook ด้วยเส้นนำวิถีคู่ EMA5D และ EMA10D ดังในภาพกราฟหุ้น FB รายวัน ข้างล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ราคาหุ้นยังอยู่ในกรอบระยะปานกลางขาลงตามช่องแนวโน้มสีชมพู แต่ระยะสั้นอยู่ในขาขึ้นเนื่องจากราคาหุ้นได้ลงไปแตะเส้นขอบล่างของช่องแนวโน้มสีชมพูแล้วเด้งขึ้น ในระหว่างทางที่ราคาหุ้น FB ไต่ราคาลงมาแตะขอบล่างของช่องแนวโน้มสีชมพู ได้ทิ้งร่องรอยเป็นเส้น Supply line สีน้ำตาลเอาไว้ เมื่อราคาหุ้นผ่านเส้น Supply line นี้ขึ้นไปได้แล้ว การติดตามการลงทุนสมมุติของหุ้น FB จึงได้เริ่มขึ้น โดยกำหนด แต้มเริ่มต้น 1,000 แต้ม เท่ากับ 1,000 USD ครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจของเครื่องบินขับไล่ FB ซึ่งเข้าประจำการด้วยแต้มตั้งต้น 1 พันแต้ม มีดังนี้
  • 18 มิ.ย. 2013 เครื่องบินขับไล่ FB ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง 24.21 โผล่หัวขาว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีน้ำตาล (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(23.95) > EMA10D(23.93) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส FB19062013
      
  • 19 มิ.ย. 2013 นักบินแลกแต้มตั้งต้นเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(24.20) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 1,000/24.20 = 41 ลูก มีแต้มคงเหลือ 7.8 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(24.07) สีน้ำเงิน และ EMA10D(24.00) สีแดง ยกเลิกภารกิจถ้าอากาศยานข้าศึกบินต่ำลงไปถึงความสูง 21.89
      
โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ FB จะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 2] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/143R4eC

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"