Sunday, June 2, 2013

การพักปรับฐานของหุ้น CK ตามทฤษฎี Fibonacci retracement สำหรับการไล่ราคาจาก 20.40 ไป 29.50 บาท

     ผมติดตามการฟอร์มตัวรูปถ้วยแก้วมีหูจับของหุ้น CK มาได้ระยะหนี่ง ตัวถ้วยแก้วที่ว่านี้ได้เสร็จสมบูรณ์ลงแล้วตามแนวราคา 29.50 -> 20.40 -> 29.50 แสดงด้วยเส้นร่างสีขาวในภาพข้างล่าง โดยมีก้นถ้วยที่ 20.40 บาท แตะกับเส้น SMA84D สีเหลืองพอดี ส่วนหูจับของถ้วยแก้วนั้นสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ล่าสุดวันที่ 31 พ.ค. 2013 ราคาหุ้นได้ลดลงมาแตะเส้น SMA84D อีกครั้งที่ราคา 25.50 บาท เทียบเคียงกับการแตะเส้น SMA84D ครั้งที่แล้วเราได้จุดต่ำสุดของถ้วยแก้ว เป็นไปได้หรือไม่ที่การแตะเส้น SMA84D ในครั้งนี้เราจะได้จุดต่ำสุดของหูจับ ??? ไม่มีใครตอบได้แบบชัวร์ ๆ หรอกครับ แต่เราลองหาแง่มุมตามทฤษฎีอื่น ๆ มาส่องดูเหตุการณ์นี้กันดูบ้างนะครับ ผมหยิบทฤษฎียอดฮิต Fibonacci retracement มาใช้ ตามทฤษฎีนี้ หูจับของถ้วยแก้วก็คือการพักปรับฐานของราคาหุ้นหลังจากการไล่ราคา หรือพูดแบบเท่ ๆ ว่า การแรลลี่ จากราคา 20.40 (Start) ไปหา 29.50 (End) บาท ซี่งตรงกันกับการสร้างครึ่งด้านขวาของตัวถ้วยแก้วนั่นเองครับ ทฤษฎีกล่าวว่า การพักปรับฐานหลังการไล่ราคาของหุ้นมักมีขนาดที่สัมพันธ์กับความสูงของการไล่ราคาในสัดส่วนที่เรียกว่า Fibonacci ratio ซึ่งมีอยู่หลายตัว ไม่มีใครบอกได้ว่าราคาหุ้นจะปรับลงมาด้วยอัตราส่วนค่าไหน แต่มักปรับลงมาในช่วง 38.2 - 61.8% ของความสูงการไล่ราคา (Difference) โดยที่

Start = 20.40  End = 29.50  Difference = 9.10
Fibonacci = -0.146 , -0.236 , -0.300 , -0.382 , -0.486 , -0.618


สรุปเป็นสูตรได้ว่า

Target = End + [Difference x Fibonacci ratio]
= 29.50 + [9.10 x (-0.146)] = 28.17
= 29.50 + [9.10 x (-0.236)] = 27.35
= 29.50 + [9.10 x (-0.300)] = 26.77
= 29.50 + [9.10 x (-0.382)] = 26.02
= 29.50 + [9.10 x (-0.486)] = 25.08
= 29.50 + [9.10 x (-0.618)] = 23.88

ราคาหุ้นต่ำสุดในวันที่ 31 พ.ค. 2013 ลงมาแตะเส้น SMA84D ที่ 25.50 บาท หรือปรับลงมา -4.00/9.10 =  -43.96% ของความสูงการแรลลี่ อยู่ในช่วงยอดฮิต -38.2% ถึง -61.8% ครับ

-------------------------------------------------

Short URL =  http://bit.ly/12ouiAY

==============================

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

 facebook.com/truestockvalue

 twitter.com/thstockinvest

 gplus.to/chamlaehoonหาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"