Monday, June 10, 2013

ตามไปดูระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL ในภารกิจที่ 2

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 1] เครื่องบินขับไล่ GLOBAL มีแต้มสะสมอยู่ 116,206 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีขาว (Supply line) ในการวาด Supply line มีหลักการว่าจะเชื่อมต่อจุดยอดในช่วงนั้นไปยังจุดยอดใกล้กับบริเวณที่เส้นนำวิถีได้ปรับตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วและเริ่มมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่แกะออกมาจากกล่องดำในช่วงนั้นครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 2 ของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL มีดังนี้
 • 30 มิ.ย. 2011 เครื่องบินขับไล่ GLOBAL ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(4.93) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(4.85) > EMA10D(4.84) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส GLOBAL01072011
    
 • 1 ก.ค. 2011 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(5.04) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 116,206/5.04 = 23,000 ลูก มีแต้มคงเหลือ 286 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(4.94) สีเหลือง และ EMA10D(4.89) สีฟ้า
    
 • 28 ก.ค. 2011 เครื่องบินขับไล่ GLOBAL สามารถไล่ติดตามข้าศึกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ระดับ 6.93 ซึ่งเป็น 1.38 เท่าของความสูงเริ่มต้นภารกิจ แสดงถึงแรงสนับสนุนอันแข็งแกร่งจากหน่วยเหนือ (นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่)
    
 • 9 ส.ค. 2011 หลังบินถึงจุดสูงสุดได้เพียง 12 วัน อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง ATC(6.21) ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(6.37) อย่างชัดเจน และเส้น EMA5D(6.36) ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D  ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจที่ 2 นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 10 ส.ค. 2011 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(6.43) สิ้นสุดภารกิจที่ 2 ได้แต้มกลับมา 286+(6.43*23,000) = 148,176 แต้ม

  # เทียบกับตอนจบภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 148,176/116,206 = 27.51% ใน 82 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 195.00% ต่อปี
   
  # เทียบกับตอนเริ่มภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 148,176/100,000 = 48.18% ใน 159 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 146.63% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 2 แล้ว เครื่องบินขับไล่ GLOBAL ได้ไต่ระดับความสูงขึ้นไปอีกระยะหนึ่ง แต่ก็ได้ลดระดับลงมาในเวลาไม่นาน โดยกลับไปบินลาดตระเวนใต้เส้น Supply line ใหม่ ที่ก่อตัวขึ้นระหว่างทางที่ระยะความสูงลาดตระเวนค่อย ๆ ลดลงไปถึงเส้นนำวิถีที่สาม EMA100D สีชมพู ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการถอนกำลังหนุนของหน่วยเหนือ (นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่) ช่วงมหาอุทกภัย ปี 2011 ซึ่งก่อนถอนการสนับสนุนได้ลากเครื่องบินขับไล่ GLOBAL ให้เพิ่มระดับความสูงขึ้นไปก่อน แล้วจึงถอนการสนุบสนุน แต่เนื่องจากนักบินของเรามีวินัยและทำตามแผนปฏิบัติภารกิจอย่างเคร่งครัด จึงไม่ได้รับความเสียหายจากการถอนกองหนุนของหน่วยเหนือในครั้งนี้ ทำให้เครื่องบินขับไล่ GLOBAL ลำนี้บินลาดตระเวนระดับต่ำต่อไปในสภาพพร้อมรบด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 148,176 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 3] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/ZETuzm

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"