Monday, June 17, 2013

แกะกล่องดำดูบันทึกระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ JAS ในภารกิจที่ 7

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 6] เครื่องบินขับไล่ JAS มีแต้มสะสมอยู่ 406,892 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีขาว (Supply line) ในการวาด Supply line มีหลักการว่าจะเชื่อมต่อจุดยอดในช่วงนั้นไปยังจุดยอดใกล้กับบริเวณที่เส้นนำวิถีได้ปรับตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วและเริ่มมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่แกะออกมาจากกล่องดำในช่วงนั้นครับลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 7 ของเครื่องบินขับไล่ JAS มีดังนี้
 • 24 เม.ย. 2012 เครื่องบินขับไล่ JAS ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(3.02) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(2.88) > EMA10D(2.83) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส JAS25042012
    
 • 25 เม.ย. 2012 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(3.04) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 406,892/3.04 = 133,800 ลูก มีแต้มคงเหลือ 140 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(2.95) สีเหลือง และ EMA10D(2.88) สีฟ้า
    
 • 9 พ.ค. 2012 เครื่องบินขับไล่ JAS สามารถไล่ติดตามข้าศึกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ระดับ 3.52 ซึ่งเป็น 1.16 เท่าของความสูงเริ่มต้นภารกิจ แสดงถึงแรงสนับสนุนพอประมาณจากหน่วยเหนือ (นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่) ไม่แรงพอที่จะทำให้ภารกิจดำเนินไปได้ยาว ๆ
    
 • 15 พ.ค. 2012 หลังบินถึงจุดสูงสุดได้เพียง 6 วัน อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง ATC(3.18) ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(3.20) อย่างชัดเจน และเส้น EMA5D(3.19) ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D  ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจที่ 7 นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 16 พ.ค. 2012 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(3.10) สิ้นสุดภารกิจที่ 7 ได้แต้มกลับมา 140+(3.10*133,800) = 414,920 แต้ม

  # เทียบกับตอนจบภารกิจที่ 6 เพิ่มขึ้น 414,920/406,892 = 1.97% ใน 36 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 21.91% ต่อปี

  # เทียบกับตอนเริ่มภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 414,920/100,000 = 314.92% ใน 652 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 121.79% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 7 แล้ว เครื่องบินขับไล่ JAS กลับไปบินลาดตระเวนใต้เส้น Supply line ใหม่ ที่กำลังก่อตัวขึ้น และอยู่ในสภาพพร้อมรบด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 414,920 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 8] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/14dgTIa

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"