Friday, June 14, 2013

พาไปดูระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ JAS ในภารกิจที่ 4

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 3] เครื่องบินขับไล่ JAS มีแต้มสะสมอยู่ 288,296 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีม่วง (Supply line) ในการวาด Supply line มีหลักการว่าจะเชื่อมต่อจุดยอดในช่วงนั้นไปยังจุดยอดใกล้กับบริเวณที่เส้นนำวิถีได้ปรับตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วและเริ่มมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่แกะออกมาจากกล่องดำในช่วงนั้นครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 4 ของเครื่องบินขับไล่ JAS มีดังนี้
 • 4 ก.ค. 2011 เครื่องบินขับไล่ JAS ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(3.06) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(2.96) > EMA10D(2.95) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส JAS05072013
    
 • 5 ก.ค. 2011 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(3.12) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 288,296/3.12 = 92,400 ลูก มีแต้มคงเหลือ 8 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(3.09) สีเหลือง และ EMA10D(3.02) สีฟ้า
    
 • 4 ส.ค. 2011 อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง ATC(3.10) ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(3.18) อย่างชัดเจน และเส้น EMA5D(3.16) ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D  ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจที่ 4 นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 5 ส.ค. 2011 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(3.00) สิ้นสุดภารกิจที่ 4 ด้วยความล้มเหลว ได้แต้มกลับมา 8+(3.00*92,400) = 277,208 แต้ม

  # เทียบกับตอนจบภารกิจที่ 3 ลดลง 277,208/288,296 = -3.85% ใน 87 วัน

  # เทียบกับตอนเริ่มภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 277,208/100,000 = 109.65% ใน 367 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 177.21% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 3 แล้วเครื่องบินขับไล่ JAS กลับลงไปบินลาดตระเวนใต้เส้น Supply line ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ ขณะนี้อยู่ในสภาพพร้อมรบด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 277,208 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 5] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/12rsMwZ

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"