Wednesday, June 12, 2013

ย้อนเวลาไปศึกษาระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL ในภารกิจที่ 8

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 7] เครื่องบินขับไล่ GLOBAL มีแต้มสะสมอยู่ 373,833 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีขาว (Supply line) รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่แกะออกมาจากกล่องดำในช่วงนั้นครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 8 ของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL มีดังนี้
 • 17 เม.ย. 2013 เครื่องบินขับไล่ GLOBAL ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(20.70) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(19.68) < EMA10D(19.75) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส GLOBAL18042013
    
 • 18 เม.ย. 2013 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(20.90) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 373,833/20.90 = 17,800 ลูก มีแต้มคงเหลือ 1,813 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(19.92) สีเหลือง และ EMA10D(19.87) สีฟ้า
    
 • 29 พ.ค. 2013 เครื่องบินขับไล่ GLOBAL สามารถไล่ติดตามข้าศึกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ระดับ 27.25 ซึ่งเป็น 1.30 เท่าของความสูงเริ่มต้นภารกิจ แสดงถึงแรงสนับสนุนอันแข็งแกร่งจากหน่วยเหนือ (นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่)
    
 • 5 มิ.ย. 2013 หลังบินถึงจุดสูงสุดได้ 7 วัน อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง ATC(24.60) ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(25.12) และเส้น EMA5D(25.02) ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D  ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจที่ 8 นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 6 มิ.ย. 2013 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(24.30) สิ้นสุดภารกิจที่ 8 ได้แต้มกลับมา 1,813+(24.30*17,800) = 434,353 แต้ม

  # เทียบกับตอนจบภารกิจที่ 7 เพิ่มขึ้น 434,353/373,833 = 16.19% ใน 94 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 79.08% ต่อปี

  # เทียบกับตอนเริ่มภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 434,353/100,000 = 334.35% ใน 825 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 91.51% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 8 แล้ว เครื่องบินขับไล่ GLOBAL ได้บินลาดตระเวนใต้แนวเส้น Supply line ใหม่ที่เฉียงลง ขณะนี้เครื่องบินขับไล่ GLOBAL กำลังบินลาดตระเวนในสภาพพร้อมรบด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 434,353 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 9] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/109IVXx

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"