Wednesday, June 12, 2013

ส่องระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL ในภารกิจที่ 6

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 5] เครื่องบินขับไล่ GLOBAL มีแต้มสะสมอยู่ 209,654 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีม่วง (Supply line) Supply line เส้นนี้เกิดจากการยก Supply line ของภารกิจที่ 5 ซึ่งล้มเหลวลงในเวลาสั้น ให้สูงขึ้นอีกขยักหนึ่ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่แกะออกมาจากกล่องดำในช่วงนั้นครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 6 ของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL มีดังนี้
 • 3 ก.ค. 2012 เครื่องบินขับไล่ GLOBAL ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(9.94) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีม่วง (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(9.52) > EMA10D(9.39) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส GLOBAL04072012
    
 • 4 ก.ค. 2012 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(10.11) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 209,654/10.11 = 20,700 ลูก มีแต้มคงเหลือ 377 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(9.75) สีเหลือง และ EMA10D(9.54) สีฟ้า
    
 • 25 ก.ย. 2012 เครื่องบินขับไล่ GLOBAL สามารถไล่ติดตามข้าศึกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ระดับ 16.20 ซึ่งเป็น 1.60 เท่าของความสูงเริ่มต้นภารกิจ แสดงถึงแรงสนับสนุนอันแข็งแกร่งจากหน่วยเหนือ (นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่)
    
 • 11 ต.ค. 2012 หลังบินถึงจุดสูงสุดได้ 16 วัน อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง ATC(13.97) ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(14.10) และเส้น EMA5D(14.09) ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D  ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจที่ 6 นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 12 ต.ค. 2012 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(14.06) สิ้นสุดภารกิจที่ 6 ได้แต้มกลับมา 377+(14.06*20,700) = 291,419 แต้ม

  # เทียบกับตอนจบภารกิจที่ 5 เพิ่มขึ้น 291,419/158,986 = 39.00% ใน 107 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 207.51% ต่อปี

  # เทียบกับตอนเริ่มภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 291,419/100,000 = 191.42% ใน 588 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 94.24% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 6 แล้ว เครื่องบินขับไล่ GLOBAL ได้บินลาดตระเวนในระดับความสูงค่อนข้างคงที่ ทำให้ไม่เกิดแนวเส้น Supply line ใหม่ที่เฉียงลง ดังนั้นจึงต้องเอาระดับจุดสูงสุดที่ทำไว้เมื่อ 25 ก.ย. 2012 ที่ 16.20 เป็นเส้น Supply line แนวนอนสำหรับการเริ่มภารกิจถัดไป ขณะนี้เครื่องบินขับไล่ GLOBAL กำลังบินลาดตระเวนในสภาพพร้อมรบด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 291,419 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 7] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/13A9QtW

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"