Monday, June 10, 2013

พบอากาศยานข้าศึกซ่อนอยู่ใต้ก้อนเมฆในเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ ADVANC หน่วยเหนือสั่งเตรียมพร้อม

     วันนี้ผมไล่ดูจอเรดาร์ของหุ้นไทย พบเครื่องบินขับไล่ขับไล่หลายลำกำลังอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมขับไล่อากาศยานของข้าศึก รอเพียงให้มองเห็นหัวเขียว ๆ ที่ยื่นขึ้นมาจากก้อนเมฆที่ใช้หลบซ่อนตัวเท่านั้น ในภาพข้างล่างเป็นจอเรดาร์ของ ADVANC จ่อรอให้อากาศยานข้าศึกโผล่หัวเขียวออกจากก้อมเมฆสีม่วงเท่านั้นครับ แว่วเสียงหน่วยเหนือสั่งผ่านวิทยุมาว่า "Captain! Prepare for new mission."


Short URL =  http://bit.ly/13wt3fU

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"