Thursday, June 27, 2013

SET รายวัน ปิดเหนือเส้น EMA200D และผ่านเส้น supply line ระยะแรกได้แล้ว

     วันที่ 27 มิ.ย. 2013 ดัชนี SET รายวัน ปิดเหนือเส้น EMA200D สีส้มได้ นอกจากนี้ยังปิดเหนือ Supply line เส้นประสีขาว ได้ด้วยดังรูปข้างล่าง อย่างไรก็ตามดัชนีมาหยุดอยู่ที่จุดต่ำสุดเดิม 1460 ยังผ่านไปไม่ได้ ดังนั้น ด่านถัดไปได้แก่ ด่าน 1460 ด่าน EMA100 สีชมพู และด่าน Supply line เส้นทึบสีขาวตามลำดับครับ


Short URL = http://bit.ly/139HKYJ


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"