Tuesday, June 11, 2013

ต่างชาติใกล้เลิกขายหรือยัง ?

     วันนี้ไม่รู้จะเขียนอะไรครับ เอาเป็นว่า ต่างชาติเทขายหุ้นไทยจนลงมาถึงเส้นสีชมพูในภาพข้างล่าง ซึ่งตรงกับยอดสองอันทางซ้ายมือ ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่า ก็เอามาให้ดูกันเพลิน ๆ ครับ ส่วนชื่อโพสต์ที่ว่า ต่างชาติใกล้เลิกขายหรือยัง ? ผมก็ตั้งชื่อง่าย ๆ ไปยังงั้นเอง คิดว่าต่างชาติเองก็คงไม่รู้ว่าจะเลิกขายเมื่อไหร่ ถ้าหมดคนซื้อ คนขายก็คงหยุดไปเองครับ


Short URL =  http://bit.ly/19lJLDM

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"