Friday, June 28, 2013

27 มิ.ย. 2013 เครื่องบินขับไล่ JAS ตรวจพบอากาศยานข้าศึกโผล่พ้นก้อนเมฆ แต่ยังเป็นสีแดง

     ในโพสต์นี้ ผมเอาหน้าจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ JAS มาอัพเดตครับ ตามภาพข้างล่าง เครื่องบินลาดตระเวนตามเส้น EMA100D สีชมพู ใต้แนว Supply line สีขาว เส้นนำวิถีคู่ EMA5D(7.569) สีเหลือง ยังน้อยกว่า EMA10D(7.610) สีฟ้า วันนี้ตรวจพบอากาศยานข้าศึกโผล่เหนือก้อนเมฆสีขาว แต่ยังคงเป็นสีแดง หน่วยเหนือยังไม่สั่งให้เริ่มภารกิจที่ 1 จนกว่าข้าศึกจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และ EMA5D > EMA10D ครับ


Short URL = http://bit.ly/13aBU9q

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"