Friday, June 21, 2013

ตามไปดูระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ MOONG ในภารกิจที่ 2

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 1] เครื่องบินขับไล่ MOONG มีแต้มสะสมอยู่ 109,074 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีขาว (Supply line) ในการวาด Supply line มีหลักการว่าจะเชื่อมต่อจุดยอดในช่วงนั้นไปยังจุดยอดใกล้กับบริเวณที่เส้นนำวิถีได้ปรับตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วและเริ่มมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่แกะออกมาจากกล่องดำในช่วงนั้นครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 2 ของเครื่องบินขับไล่ MOONG มีดังนี้
 • 27 ก.พ. 2012 เครื่องบินขับไล่ MOONG ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(3.96) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีน้ำเงิน (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(3.564) > EMA10D(3.470) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส MOONG28022012
    
 • 28 ก.พ. 2012 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(3.96) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 109,074/3.96 = 27,500 ลูก มีแต้มคงเหลือ 174 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(3.663) สีเหลือง และ EMA10D(3.541) สีฟ้า
    
 • 14 พ.ค. 2012 เครื่องบินขับไล่ MOONG สามารถไล่ติดตามข้าศึกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ระดับ 4.62 ซึ่งเป็น 1.17 เท่าของความสูงเริ่มต้นภารกิจ แสดงถึงแรงสนับสนุนอันที่ไม่มากนักจากหน่วยเหนือ (นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่)
    
 • 17 พ.ค. 2012 หลังบินถึงจุดสูงสุดได้เพียง 3 วัน อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง ATC(4.30) ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(4.400) อย่างชัดเจน และเส้น EMA5D(4.383) ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D  ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจที่ 2 นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 18 พ.ค. 2012 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(4.32) สิ้นสุดภารกิจที่ 2 ได้แต้มกลับมา 174+(4.32*27,500) = 118,974 แต้ม

  # เทียบกับตอนจบภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 118,974/109,074 = 9.08% ใน 141 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 25.22% ต่อปี

  # เทียบกับตอนเริ่มภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 118,974/100,000 = 18.97% ใน 192 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 39.14% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 2 แล้ว เครื่องบินขับไล่ MOONG กลับไปบินลาดตระเวนใต้เส้น Supply line ใหม่ ที่กำลังก่อตัวขึ้น และอยู่ในสภาพพร้อมรบด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 118,974 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 3]

Short URL =  http://bit.ly/14lbTBi

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"