Monday, June 17, 2013

ย้อนเวลาไปศึกษาระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ JAS ในภารกิจที่ 9

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 8] เครื่องบินขับไล่ JAS มีแต้มสะสมอยู่ 453,364 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีขาว (Supply line) ในการวาด Supply line มีหลักการว่าจะเชื่อมต่อจุดยอดในช่วงนั้นไปยังจุดยอดใกล้กับบริเวณที่เส้นนำวิถีได้ปรับตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วและเริ่มมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่แกะออกมาจากกล่องดำในช่วงนั้นครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 9 ของเครื่องบินขับไล่ JAS มีดังนี้
 • 14 ส.ค. 2012 เครื่องบินขับไล่ JAS ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(3.62) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(3.450) > EMA10D(3.390) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส JAS14062012
    
 • 15 ส.ค. 2012 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(3.62) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 453,364/3.62 = 125,200 ลูก มีแต้มคงเหลือ 140 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(3.520) สีเหลือง และ EMA10D(3.439) สีฟ้า
    
 • 7 พ.ย. 2012 เครื่องบินขับไล่ JAS สามารถไล่ติดตามข้าศึกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ระดับ 5.20 ซึ่งเป็น 1.44 เท่าของความสูงเริ่มต้นภารกิจ แสดงถึงแรงสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหน่วยเหนือ (นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่)
    
 • 20 พ.ย. 2012 หลังบินถึงจุดสูงสุดได้เพียง 13 วัน อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง ATC(4.94) ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(4.997) อย่างชัดเจน และเส้น EMA5D(4.990) ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D  ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจที่ 9 นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 21 พ.ย. 2012 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(4.96) สิ้นสุดภารกิจที่ 9 ได้แต้มกลับมา 140+(4.96*125,200) = 621,132 แต้ม

  # เทียบกับตอนจบภารกิจที่ 8 เพิ่มขึ้น 621,132/453,364 = 37.01% ใน 114 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 174.03% ต่อปี

  # เทียบกับตอนเริ่มภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 621,132/100,000 = 521.13% ใน 841 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 120.93% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 9 แล้ว เครื่องบินขับไล่ JAS กลับไปบินลาดตระเวนใต้เส้น Supply line ใหม่ ที่กำลังก่อตัวขึ้น และอยู่ในสภาพพร้อมรบด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 621,132 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 10] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/13UjQNd

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"