Thursday, June 20, 2013

จอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ MFEC 20 มิ.ย. 2013

     ในโพสต์นี้ ผมเอาหน้าจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ MFEC มาฝากครับ ตามภาพข้างล่าง เครื่องบินยังคงลาดตระเวนใต้แนว Supply line สีน้ำเงิน เส้นนำวิถีคู่ EMA5D สีเหลือง ยังคงอยู่ใต้ EMA10D สีฟ้า ค่า RSI อยู่ที่ 49% ครับ


Short URL = http://bit.ly/17plA7B

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"