Sunday, June 23, 2013

ความเหมือนกันระหว่างการปรับฐานในวิกฤตซับไพร์ม วิกฤตน้ำท่วม และวิกฤต QE3

     ในโพสต์นี้ ผมเอาภาพเปรียบเทียบข้อมูลการปรับฐานใหญ่ของดัชนี SET ในวิกฤตสามครั้งได้แก่ ซับไพรม์ น้ำท่วมใหญ่ และลด QE3 ในภาพข้างล่างจะเห็นว่า สัญญาณ MACD ระหว่างจุดต่ำสุดของการปรับฐานใหญ่ทั้งสามครั้งต่างก็มีค่าต่ำกว่า -50 เหมือนกัน (ดูวงรีสีเขียวสามวงด้านล่างของภาพ) ในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา ดัชนี SET เคลื่อนไหวในช่องแนวโน้มเชิงเส้น Raff Regress ในกรอบเส้นประสีน้ำเงินโดยตลอด ก่อนวิกฤตลด QE3 ในปัจจุบันนี้ ดัชนีได้ขึ้นไปแตะขอบบนของช่องแนวโน้ม Raff Regress แล้วจึงตกลงมาอย่างรวดเร็วจนต่ำกว่าเส้นแบ่งครึ่งช่องแล้ว ขณะนี้อยู่ต่ำกว่าเส้น EMA200D สีส้ม แต่ยังคงสูงกว่าเส้น EMA365D สีชมพู เส้นสีน้ำเงินแนวนอนสั้น ๆ แสดงระดับดัชนี 1,256 จุด เป็นที่น่าสังเกตว่า เส้น EMA770D สีขาวอยู่ตรงกับเส้นประสีน้ำเงินซึ่งเป็นขอบล่างของช่อง Raff Regress พอดี เนื่องจาก 6 ปีที่ผ่านมา ดัชนียังไม่เคยไปถึงขอบล่างของ Raff Regress เลย ดังนั้นจะมองว่าเส้น EMA770 สีขาว เป็น worse case สำหรับการปรับฐานครั้งนี้ก็น่าจะได้นะครับ โปรดสังเกตว่า ช่วงวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ดัชนีเคยลงไปแตะเส้น EMA770 สีขาวมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นขอบล่างของ Raff Regress ยังอยู่ต่ำกว่านั้นลงไปอีกครับ


Short URL = http://bit.ly/19hee6S


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"