Friday, June 28, 2013

GLOBAL รายวันปิดที่เส้น Supply line พอดี นักบินรอเชื้อเพลิงอีกหน่อย ให้ EMA5D > EMA10D ก่อนค่อยว่ากัน

     วันที่ 27 มิ.ย. 2013 ราคาหุ้น GLOBAL ในกราฟรายวัน ปิดลงที่เส้น Supply line สีขาว พอดี ส่วน  EMA5D(22.147) ยังต่ำกว่า EMA10D(22.307) เล็กน้อย ในภาพข้างล่างจะเห็นว่า อากาศยานข้าศึกโผล่หัวออกมาจากก้อนเมฆสีขาวนิดหน่อยแล้วกลับหลบเข้าไปใหม่ นักบินยังรอให้เชื้อเพลิงพร้อมกว่านี้  หน่วยเหนือจึงยังไม่สั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ครับ


Short URL = http://bit.ly/16C1Nx8


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"