Tuesday, June 18, 2013

ลงทุนตามระบบ กราฟ SET รายวัน 18 มิ.ย. 2013

     ระบบการลงทุนด้วยเส้น EMA คู่

  • กราฟรายวัน
  • EMA5D > EMA10D ซื้อ
  • EMA5D < EMA10D ขาย
ในภาพก็ตามตำแหน่งลูกศรเลยครับ ขณะนี้อยู่ระหว่างหยุดพักShort URL = http://bit.ly/1bRSwSL


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"