Wednesday, June 12, 2013

แกะกล่องดำดูระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL ในภารกิจที่ 7

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 6] เครื่องบินขับไล่ GLOBAL มีแต้มสะสมอยู่ 291,419 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีขาว (Supply line) รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่แกะออกมาจากกล่องดำในช่วงนั้นครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 7 ของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL มีดังนี้
 • 14 ม.ค. 2013 เครื่องบินขับไล่ GLOBAL ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(16.37) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(16.07) > EMA10D(15.88) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส GLOBAL15012013
    
 • 15 ม.ค. 2013 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(16.37) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 291,419/16.37 = 17,800 ลูก มีแต้มคงเหลือ 33 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(16.08) สีเหลือง และ EMA10D(15.92) สีฟ้า
    
 • 18 ก.พ. 2013 เครื่องบินขับไล่ GLOBAL สามารถไล่ติดตามข้าศึกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ระดับ 24.43 ซึ่งเป็น 1.49 เท่าของความสูงเริ่มต้นภารกิจ แสดงถึงแรงสนับสนุนอันแข็งแกร่งจากหน่วยเหนือ (นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่)
    
 • 1 มี.ค. 2013 หลังบินถึงจุดสูงสุดได้ 11 วัน อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง ATC(21.43) ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(22.20) และเส้น EMA5D(22.09) ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D  ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจที่ 7 นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 4 มี.ค. 2013 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(21.00) สิ้นสุดภารกิจที่ 7 ได้แต้มกลับมา 33+(21.00*17,800) = 373,833 แต้ม

  # เทียบกับตอนจบภารกิจที่ 6 เพิ่มขึ้น 373,833/291,419 = 39.00% ใน 143 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 88.83% ต่อปี

  # เทียบกับตอนเริ่มภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 373,833/100,000 = 191.42% ใน 731 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 93.17% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 7 แล้ว เครื่องบินขับไล่ GLOBAL ได้บินลาดตระเวนใต้แนวเส้น Supply line ใหม่ที่เฉียงลง ขณะนี้เครื่องบินขับไล่ GLOBAL กำลังบินลาดตระเวนในสภาพพร้อมรบด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 373,833 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 8] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/ZHOV7B

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"