Thursday, June 20, 2013

เจาะอดีตดูบันทึกระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ MOONG ในภารกิจที่ 1

     จากการทดสอบระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ในระยะหลัง ผมพบว่า การใช้เส้นนำวิถีคู่ EMA5D และ EMA10D ได้ผลค่อนข้างดี ดังนั้นจากนี้ไปผมจะใช้เส้นดังกล่าวย้อนกลับไปศึกษาเครื่องบินขับไล่ต่าง ๆ ในเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยต้องการทราบว่า ถ้านักบินของเรามีวินัยและดำเนินภารกิจตามแผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด ผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวจะออกมาอย่างไร ในโพสต์นี้ ผมเริ่มศึกษาภารกิจแรกของเครื่องบินขับไล่ MOONG ย้อนกลับไปตั้งแต่เข้าตลาดใหม่ ๆ ในตอนนั้นจอเรดาร์ของ MOONG เป็นดังภาพข้างล่างกล่าวคือ ทางซ้ายสุดของจอ พบว่าหลังจากเข้าซื้อขายในตลาด ท่านผู้มีอุปการคุณก็ทยอยระบายหุ้นออก ตามแนวเส้น Supply line สีน้ำเงิน จนกระทั่งราคาหุ้นสามารถหลุดออกจากแนวโน้มขาลงนี้ได้สำเร็จเมื่อต้นเดือน พ.ย. 2011 เพื่อให้เตือนใจว่าการลงทุนในหุ้นเปรียบเสมือนการเข้าสู่สนามรบ ผมจึงเปรียบเทียบพอร์ตลงทุนเหมือนเครื่องบินขับไล่ที่มีตัวเองเป็นนักบิน มีทุนตั้งต้นเป็นแต้มจำนวน 100,000 แต้ม เอาไว้แลกเป็นขีปนาวุธเพื่อใช้โจมตีข้าศึก การซื้อหุ้นก็เหมือนนักบินเอาแต้มแลกขีปนาวุธแล้วบรรจุในรังเพลิง แท่งกราฟราคาหุ้นเปรียบเหมือนอากาศยานข้าศึกที่เราติดตามขับไล่ไปตามระดับความสูงต่าง ๆ การบรรจุขีปาวุธ การติดตามอากาศยานข้าศึก การยิงขีปนาวุธทำลายข้าศึก ต้องดำเนินการตามวินัยนักบินที่กำหนดไว้แล้ว โดยใช้เส้นนำวิถี EMA ระยะต่าง ๆ เป็นเครื่องมือนำร่อง การยิงขีปาวุธทำลายข้าศึก ก็เหมือนการขายหุ้น ได้เป็นแต้มสะสมเก็บไว้ สัมฤทธิผลของปฏิบัติการวัดจากจำนวนแต้มสะสมจากการดำเนินภารกิจตามเวลาที่ผ่านไป


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจของเครื่องบินขับไล่ MOONG ซึ่งเข้าประจำการด้วยแต้มตั้งต้น 1 แสนแต้ม มีดังนี้
  • 7 พ.ย. 2011 เครื่องบินขับไล่ MOONG ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(2.76) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีน้ำเงิน (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(2.700) > EMA10D(2.683) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส MOONG08112011
      
  • 8 พ.ย. 2011 นักบินแลกแต้มตั้งต้นเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(2.86) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 100,000/2.86 = 34,900 ลูก มีแต้มคงเหลือ 186 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(2.753) สีเหลือง และ EMA10D(2.715) สีฟ้า
      
  • 28 ธ.ค. 2011 อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง ATC(3.16) ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(3.176) อย่างชัดเจน และเส้น EMA5D(3.173) ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D  ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจแรก นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
        
  • 29 ธ.ค. 2011 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(3.12) สิ้นสุดภารกิจที่ 1 ได้แต้มกลับมา 186+(3.12*34,900) = 109,074 แต้ม เพิ่มขึ้น 109,074/100,000 = 9.07% ใน 51 วัน เทียบเท่าดอกเบี้ยทบต้น 86.19% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 1 แล้ว เครื่องบินขับไล่ MOONG ได้กลับไปบินลาดตระเวนบริเวณเส้น EMA200D สีส้ม ในกราฟข้างบนเรายังไม่เห็นชัดเจนนักว่าเส้น Supply line ใหม่จะออกมาอย่างไร แต่ที่แน่ ๆ หากยังไม่ตรวจพบอากาศยานข้าศึกอยู่เหนือเส้น Supply line เครื่องบินขับไล่ MOONG ลำนี้ก็จะยังคงบินลาดตระเวนต่อไปในสภาพพร้อมรบด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 109,074 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

Short URL =  http://bit.ly/195fDxd

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"