Friday, June 28, 2013

เครื่องบินขับไล่ FORTH เริ่มภารกิจที่ 1 หลังมองเห็นอากาศยานข้าศึกโผล่จากก้อนเมฆ

     ผมเริ่มทดสอบระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ FORTH ด้วยเส้นนำวิถีคู่ EMA5D และ EMA10D ดังในภาพกราฟหุ้น FORTH รายวัน ข้างล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ราคาหุ้นได้ปรับฐานลงมาจากจุดสูงสุด 9.20 บาท ระหว่างทางได้สร้างเส้น Supply line สีขาวเอาไว้สองแนวคือ แนวเส้นประขาว และแนวเส้นทึบขาว หลังจากออกข้างไปตามแนวเส้น EMA100D สีชมพูมาได้ระยะหนึ่ง วันนี้เกิด EMA5D > EMA10D ขึ้น พร้อมราคาหุ้นยืนเหนือ Supply line เส้นประขาว เป็นแท่งเขียวได้ ดังนั้นการติดตามการลงทุนสมมุติของหุ้น FORTH จึงได้เริ่มขึ้น โดยกำหนด แต้มเริ่มต้น 100,000 แต้ม เท่ากับ 100,000 บาท ครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจของเครื่องบินขับไล่ FORTH ซึ่งเข้าประจำการด้วยแต้มตั้งต้น 1 แสนแต้ม มีดังนี้
 • 26 มิ.ย. 2013 อากาศยานข้าศึกโผล่เหนือก้อนเมฆก้อนล่าง (Supply line เส้นประสีขาว) แต่ ระดับเชื้อเพลิงยังไม่พร้อมสำหรับดำเนินภารกิจใหม่ (EMA5D < EMA10D) นักบินจึงไม่ได้ดำเนินการอะไร
    
 • 27 มิ.ย. 2013 ระดับเชื้อเพลิง EMA5D(6.876) > EMA10D(6.838) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส FORTH28062013
    
 • 28 มิ.ย. 2013 นักบินแลกแต้มตั้งต้นเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(7.45) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 100,000/7.45 = 13,400 ลูก มีแต้มคงเหลือ 170 แต้ม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(7.017) สีเหลือง และ EMA10D(6.922) สีฟ้า ยกเลิกภารกิจถ้าอากาศยานข้าศึกบินต่ำลงไปถึงความสูง 7.45*0.90 = 6.70
    

 • 3 ก.ค. 2013 เครื่องบินขับไล่ FORTH ไม่สามารถบินออกจากกลุ่มเมฆชั้นที่ 2 ได้ (Supply line เส้นขาวทึบ) เชื้อเพลิงหมด EMA5D(6.858) < EMA10D(6.866) และอากาศยานข้าศึกมุดลงไปที่ความสูง ATC(6.55) ต่ำกว่าความสูงขั้นต่ำ 6.70 ดังนั้นนักบินจึงตัดสินใจล็อคเป้าเพื่อยุติภารกิจ
    
 • 4 ก.ค. ขีปนาวุธทั้งหมดถูกยิงออกไปที่ระดับความสูง ATO(6.70) ปฏิบัติการล้มเหลวลง เหลือแต้มสะสม 170 + (13,400*6.70) = 89,950  แต้ม

โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ FORTH จะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 2] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/1aiErBl

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"