Wednesday, June 19, 2013

ส่องภาพรวมอัตราแลกเปลี่ยน THB/USD เราอยู่ที่ไหนในทศวรรษที่ผ่านมา

     ภาพข้างล่างเป็นอัตราแลกเปลี่ยน THB/USD รอบ 12 ปีที่ผ่านมาครับ


Downloa template เพื่อดูกราฟนี้ใน eFin Smart Portal [ที่นี่]

Short URL = http://bit.ly/12IU5mC


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"