Saturday, June 8, 2013

เครื่องบินขับไล่ CK ลาดตระเวนอยู่ใต้กลุ่มเมฆขาว พร้อมติดตามข้าศึกทันทีที่ตรวจพบ

     ผมได้พาเพื่อนนักลงทุนแกะดูบันทึกในกล่องดำของเครื่องบินขับไล่ CK ไปแล้ว [สองภารกิจ] ซึ่งหลังจากจบภารกิจที่ 2 ลงไปแล้ว เครื่องบินขับไล่ CK ก็ได้ลดระดับการบินลงมาเป็นการลาดตระเวนใต้เส้น Supply line ใหม่สีขาวที่กำลังก่อตัวขึ้นแล้วดังภาพข้างล่างด้านขวาสุด ในขณะนี้อากาศยานข้าศึกยังคงซ่อนตัวหลีกเร้นอยู่ในก้อนเมฆ หากโผล่หัวเขียว ๆ ออกมาให้เห็นเหนือกลุ่มเมฆสีขาว (supply line) เมื่อใด นักบินก็พร้อมที่จะใช้แต้มสะสมที่มีอยู่ 282,660 แต้มแลกเป็นขีปนาวุธบรรจุเข้ารังเพลิงไล่ติดตามในภารกิจที่ 3 ตามวินัยและแผนปฏิบัติการที่วางไว้ได้ทันที ครับ


Short URL =  http://bit.ly/19RkQq4

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"