Friday, June 28, 2013

27 มิ.ย. 2013 เครื่องบินขับไล่ INET ตรวจพบอากาศยานข้าศึกโผล่พ้นก้อนเมฆ แต่ยังเป็นสีแดง และเชื้อเพลิงยังไม่พอสำหรับภารกิจใหม่

     ในโพสต์นี้ ผมเอาหน้าจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ INET มาอัพเดตครับ ตามภาพข้างล่าง เมื่อไม่นานมานี้ เครื่องบินได้รับแรงสนับสนุนอย่างล้นหลามจากหน่วยเหนือ (ริเริ่มความร่วมมือให้บริการ fiber optic to the home สำหรับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงปรี๊ดในราคาบ้าน ๆ กับ CTH) ทำให้สามารถไต่ระดับเพดานบินขึ้นไปได้อย่างรวดเร็ว ก่อนจะกลับลดความสูงลงมาตามแนวก้อนเมฆสีขาวลงมาลาดตระเวนที่แนวเส้น  EMA100D สีชมพู ที่บริเวณนี้นักบินสังเกตเห็นอากาศยานของข้าศึกโผล่จากกลีบเมฆเล็กน้อย แต่ยังเป็นสีแดง เมื่อเหลือบไปดูระดับเชื้อเพลิงพบว่า EMA5D(3.955) สีเหลือง ยังน้อยกว่า EMA10D(4.127) สีฟ้า ไม่เพียงพอสำหรับเริ่มต้นภารกิจใหม่ หน่วยเหนือจึงยังไม่สั่งอะไรมาครับ


Short URL = http://bit.ly/123AAiD

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"