Tuesday, June 18, 2013

ผ่ากล่องดำดูบันทึกระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ JAS ในภารกิจที่ 13

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 12] เครื่องบินขับไล่ JAS มีแต้มสะสมอยู่ 652,372 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีขาว (Supply line) ในการวาด Supply line มีหลักการว่าจะเชื่อมต่อจุดยอดในช่วงนั้นไปยังจุดยอดใกล้กับบริเวณที่เส้นนำวิถีได้ปรับตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วและเริ่มมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่แกะออกมาจากกล่องดำในช่วงนั้นครับลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 13 ของเครื่องบินขับไล่ JAS มีดังนี้
 • 12 เม.ย. 2013 เครื่องบินขับไล่ JAS ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(6.85) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(6.554) > EMA10D(6.506) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส JAS17042013
    
 • 17 เม.ย. 2013 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(6.85) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 652,372/6.85 = 95,200 ลูก มีแต้มคงเหลือ 252 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(6.620) สีเหลือง และ EMA10D(6.550) สีฟ้า
    
 • 22 พ.ค. 2013 เครื่องบินขับไล่ JAS สามารถไล่ติดตามข้าศึกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ระดับ 10.00 ซึ่งเป็น 1.46 เท่าของความสูงเริ่มต้นภารกิจ แสดงถึงแรงสนับสนุนที่ล้นหลามจากหน่วยเหนือ (นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่) ทำให้ดำเนินภารกิจได้ยาวนาน
    
 • 3 มิ.ย. 2013 หลังบินถึงจุดสูงสุดได้เพียง 12 วัน อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง ATC(8.65) ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(9.196) อย่างชัดเจน และเส้น EMA5D(9.099) ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D  ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจที่ 13 นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 4 มิ.ย. 2013 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(8.70) สิ้นสุดภารกิจที่ 13 ได้แต้มกลับมา 252+(8.70*95,200) = 828,492 แต้ม

  # เทียบกับตอนจบภารกิจที่ 10 เพิ่มขึ้น 828,492/652,372 = 27.00% ใน 75 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 219.98% ต่อปี

  # เทียบกับตอนเริ่มภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 828,492/100,000 = 728.49% ใน 1,036 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 110.63% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 13 แล้ว เครื่องบินขับไล่ JAS กลับไปบินลาดตระเวนใต้เส้น Supply line ใหม่ ที่กำลังก่อตัวขึ้น และอยู่ในสภาพพร้อมรบด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 828,492 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 14] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/19MSsaf

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"