Thursday, June 13, 2013

ย้อนไปชำแหละระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ JAS ในภารกิจที่ 3

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 2] เครื่องบินขับไล่ JAS มีแต้มสะสมอยู่ 193,448 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีขาว (Supply line) ในการวาด Supply line มีหลักการว่าจะเชื่อมต่อจุดยอดในช่วงนั้นไปยังจุดยอดใกล้กับบริเวณที่เส้นนำวิถีได้ปรับตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วและเริ่มมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่แกะออกมาจากกล่องดำในช่วงนั้นครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 3 ของเครื่องบินขับไล่ JAS มีดังนี้
 • 10 มี.ค. 2011 เครื่องบินขับไล่ JAS ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(2.14) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(2.06) > EMA10D(2.02) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส JAS11032011
    
 • 11 มี.ค. 2011 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(2.12) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 193,448/2.12 = 91,200 ลูก มีแต้มคงเหลือ 104 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(2.07) สีเหลือง และ EMA10D(2.03) สีฟ้า
    
 • 3 พ.ค. 2011 เครื่องบินขับไล่ JAS สามารถไล่ติดตามข้าศึกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ระดับ 3.92 ซึ่งเป็น 1.85 เท่าของความสูงเริ่มต้นภารกิจ แสดงถึงแรงสนับสนุนอันแข็งแกร่งจากหน่วยเหนือ (นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่)
    
 • 9 พ.ค. 2011 หลังบินถึงจุดสูงสุดได้เพียง 6 วัน อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง ATC(3.08) ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(3.28) อย่างชัดเจน และเส้น EMA5D(3.25) ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D  ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจที่ 3 นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 10 พ.ค. 2011 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(3.16) สิ้นสุดภารกิจที่ 3 ได้แต้มกลับมา 104+(3.16*91,200) = 288,296 แต้ม

  # เทียบกับตอนจบภารกิจที่ 2 เพิ่มขึ้น 288,296/193,448 = 49.03% ใน 140 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 182.98% ต่อปี

  # เทียบกับตอนเริ่มภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 288,296/100,000 = 188.30% ใน 280 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 458.62% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 3 แล้ว เครื่องบินขับไล่ JAS กลับไปบินลาดตระเวนใต้เส้น Supply line ใหม่ ที่กำลังก่อตัวขึ้น และอยู่ในสภาพพร้อมรบด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 288,296 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 4] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/11KjOJd

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"