Tuesday, June 11, 2013

พาไปดูระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL ในภารกิจที่ 5

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 4] เครื่องบินขับไล่ GLOBAL มีแต้มสะสมอยู่ 217,406 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีม่วง (Supply line) ในการวาด Supply line มีหลักการว่าจะเชื่อมต่อจุดยอดในช่วงนั้นไปยังจุดยอดใกล้กับบริเวณที่เส้นนำวิถีได้ปรับตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วและเริ่มมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่แกะออกมาจากกล่องดำในช่วงนั้นครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 5 ของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL มีดังนี้
 • 14 มิ.ย. 2012 เครื่องบินขับไล่ GLOBAL ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(9.43) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีม่วง (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(9.09) > EMA10D(8.99) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส GLOBAL15062012
    
 • 15 มิ.ย. 2012 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(9.51) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 217,406/9.51 = 22,800 ลูก มีแต้มคงเหลือ 578 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(9.21) สีเหลือง และ EMA10D(9.07) สีฟ้า
    
 • 26 มิ.ย. 2012 อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง ATC(9.00) ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(9.20) อย่างชัดเจน และเส้น EMA5D(9.18) ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D  ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจที่ 5 นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 27 มิ.ย. 2012 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(9.17) สิ้นสุดภารกิจที่ 5 ด้วยความล้มเหลว ได้แต้มกลับมา 578+(9.17*22,800) = 209,654 แต้ม

  # เทียบกับตอนจบภารกิจที่ 4 ลดลง 209,654/217,406 = -3.57% ใน 78 วัน

  # เทียบกับตอนเริ่มภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 209,654/100,000 = 109.65% ใน 481 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 75.38% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 5 แล้ว เส้น Supply line ที่ผ่านมาถือได้ว่ายังไม่เหมาะสม จึงต้องมีปรับปรุงการลากเส้นใหม่โดยยกด้านขวาของเส้น Supply line ขึ้นอีกจนแต่จุดยอดของวันที่ 15 มิ.ย. 2012 ในขณะนี้เครื่องบินขับไล่ GLOBAL จึงกำลังบินลาดตระเวนในสภาพพร้อมรบด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 209,654 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 6] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/12DmsDP

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"