Thursday, June 13, 2013

ตามไปดูระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ JAS ในภารกิจที่ 2

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 1] เครื่องบินขับไล่ JAS มีแต้มสะสมอยู่ 131,560 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีขาว (Supply line) ในการวาด Supply line มีหลักการว่าจะเชื่อมต่อจุดยอดในช่วงนั้นไปยังจุดยอดใกล้กับบริเวณที่เส้นนำวิถีได้ปรับตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วและเริ่มมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่แกะออกมาจากกล่องดำในช่วงนั้นครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 2 ของเครื่องบินขับไล่ JAS มีดังนี้
 • 22 ต.ค. 2010 เครื่องบินขับไล่ JAS ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(1.35) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(1.34) > EMA10D(1.33) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส JAS26102010
    
 • 26 ต.ค. 2010 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(1.36) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 131,560/1.36 = 96,700 ลูก มีแต้มคงเหลือ 48 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(1.37) สีเหลือง และ EMA10D(1.35) สีฟ้า
    
 • 7 ธ.ค. 2010 เครื่องบินขับไล่ JAS สามารถไล่ติดตามข้าศึกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ระดับ 2.24 ซึ่งเป็น 1.65 เท่าของความสูงเริ่มต้นภารกิจ แสดงถึงแรงสนับสนุนอันแข็งแกร่งจากหน่วยเหนือ (นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่)
    
 • 20 ธ.ค. 2010 หลังบินถึงจุดสูงสุดได้เพียง 13 วัน อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง ATC(1.98) ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(2.08) อย่างชัดเจน และเส้น EMA5D(2.06) ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D  ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจที่ 2 นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 21 ธ.ค. 2010 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(2.00) สิ้นสุดภารกิจที่ 2 ได้แต้มกลับมา 48+(2.00*96,700) = 193,448 แต้ม

  # เทียบกับตอนจบภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 193,448/131,560 = 47.04% ใน 60 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 943.75% ต่อปี

  # เทียบกับตอนเริ่มภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 193,448/100,000 = 93.45% ใน 140 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 458.62% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 2 แล้ว เครื่องบินขับไล่ JAS กลับไปบินลาดตระเวนใต้เส้น Supply line ใหม่ ที่กำลังก่อตัวขึ้น และอยู่ในสภาพพร้อมรบด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 193,448 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 3] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/15ZGfdI

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"