Tuesday, June 4, 2013

องค์ประกอบของกราฟรูปถ้วยแก้ว และเหตุผลที่กราฟทำรูปร่างดังกล่าว

     กราฟหุ้นรูปถ้วยแก้ว เป็นหนึ่งในรูปแบบกราฟที่ทรงพลังมากที่สุดในการขับดันให้ราคาของหุ้นเติบโตทะยานขึ้นไปได้อย่างมหาศาล กราฟที่ใช้พิจารณาควรเป็นกราฟรายสัปดาห์ ผมนำทฤษฎีมาสรุปไว้ตรงนี้ครับ

  • ก่อนหน้าการพักปรับฐานของราคาหุ้นเป็นรูปถ้วยแก้ว จะมีหูจับหรือไม่ก็ตาม จะต้องมีการแรลลี่ หรือการไล่ราคาหุ้นมาแล้วอย่างน้อย 30% หรือ 1.3 เท่า อันแสดงถึงแรงสนับสนุนหุ้นจากนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่
  • การที่หุ้นได้วิ่งขึ้นมาดังกล่าวแล้ว ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องพักเหนื่อย จึงปรับฐานลงไป แล้วจึงฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ได้รูปกราฟครบเป็นถ้วยแก้ว จุดที่ตัวถ้วยแก้วครบสมบูรณ์เป็นจุดสำคัญที่กำหนดราคาเข้าซื้อหุ้นที่มีโอกาสขาดทุนน้อยแต่มีโอกาสสูงที่ราคาจะวิ่งขึ้นไปอย่างมากหลังการเข้าซื้อแล้วระยะหนึ่ง
  • สำหรับถ้วยแก้วไม่มีหูจับ เมื่อตัวถ้วยแก้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว ราคาหุ้นจะพุ่งผ่านจุดที่กราฟครบเป็นถ้วยแก้วสมบูรณ์ขึ้นไปด้วยปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเหนือปริมาณซื้อขายเฉลี่ย แสดงถึงการเข้าเก็บหุ้นของนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่  จุดเข้าซื้อที่มีความเสี่ยงน้อยแต่มีโอกาสที่ซื้อแล้วราคาจะวิ่งต่อเนื่องขึ้นไปอยู่ที่ระดับซึ่งรูปกราฟครบเป็นตัวถ้วยแก้วสมบูรณ์บวกกับสเปรดของราคาหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
  • สำหรับถ้วยแก้วที่มีหูจับ เมื่อตัวถ้วยแก้วเสร็จสมบูรณ์ราคาหุ้นอาจจะปรับลงอีกครั้งหรือไม่ก็ออกข้าง ซึ่งเกิดจากแรงขายของนักลงทุนที่เข้าซื้อที่ยอดดอยก่อนการพักปรับฐานและทนถือจนราคาฟื้นขึ้นมาที่ระดับใกล้เคียงทุนเดิมหรือได้กำไรเล็กน้อยจึงพากันขายหมูออกมา เมื่อคนเหล่านี้ขายหมดแล้ว หุ้นจึงเบา พอนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่เข้าซื้อ ราคาหุ้นจะพุ่งผ่านจุดที่กราฟครบเป็นถ้วยแก้วสมบูรณ์ขึ้นไปด้วยปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเหนือปริมาณซื้อขายเฉลี่ย จุดเข้าซื้อที่มีความเสี่ยงน้อยแต่มีโอกาสที่ซื้อแล้วราคาจะวิ่งต่อเนื่องขึ้นไปอยู่ที่ระดับซึ่งรูปกราฟครบเป็นตัวถ้วยแก้วสมบูรณ์บวกกับสเปรดของราคาหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
  • กราฟรูปถ้วยแก้วมีหูจับหรือไม่ก็ตามควรครอบคลุมช่วงเวลา 7 สัปดาห์ขึ้นไป

Short URL =  http://bit.ly/18NC3ly

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"