Friday, June 14, 2013

ผ่าระบบล็อคเป้าของเครื่องบินขับไล่ JAS ในภารกิจที่ 5

     หลังจากเสร็จสิ้น [ภารกิจที่ 4] เครื่องบินขับไล่ JAS มีแต้มสะสมอยู่ 277,208 แต้ม ได้ทำการบินลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆสีขาว (Supply line) ในการวาด Supply line มีหลักการว่าจะเชื่อมต่อจุดยอดในช่วงนั้นไปยังจุดยอดใกล้กับบริเวณที่เส้นนำวิถีได้ปรับตัวลงไปอย่างชัดเจนแล้วและเริ่มมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รายละเอียดด้านล่างเป็นข้อมูลที่แกะออกมาจากกล่องดำในช่วงนั้นครับ


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจที่ 5 ของเครื่องบินขับไล่ JAS มีดังนี้
 • 27 ต.ค. 2011 เครื่องบินขับไล่ JAS ซึ่งบินลาดตระเวนใต้เส้น supply line มาได้ระยะหนึ่ง ตรวจพบอากาศยานข้าศึกที่ความสูง ATC(1.72) โผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นมาเหนือก้อนเมฆสีขาว (เส้น supply line) เมื่ีอตรวจสอบเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่พบว่า EMA5D(1.65) > EMA10D(1.64) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส JAS28102011
    
 • 28 ต.ค. 2011 นักบินแลกแต้มสะสมเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(1.74) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 277,208/1.74 = 159,300 ลูก มีแต้มคงเหลือ 26 แต้ม(ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(1.67) สีเหลือง และ EMA10D(1.65) สีฟ้า
    
 • 21 ธ.ค. 2011 เครื่องบินขับไล่ JAS สามารถไล่ติดตามข้าศึกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ระดับ 2.22 ซึ่งเป็น 1.28 เท่าของความสูงเริ่มต้นภารกิจ แสดงถึงแรงสนับสนุนที่มากพอสมควรจากหน่วยเหนือ (นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่)
    
 • 30 ธ.ค. 2011 หลังบินถึงจุดสูงสุดได้เพียง 9 วัน อากาศยานข้าศึกได้ลดระดับลงไปอยู่ที่ความสูง ATC(2.06) ใต้เส้นนำวิถี EMA10D(2.09) อย่างชัดเจน และเส้น EMA5D(2.08) ได้ลดต่ำกว่าเส้น EMA10D  ยืนยันความเหมาะสมของการล็อคเป้าสิ้นสุดภารกิจที่ 5 นักบินจึงทำการล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 4 ม.ค. 2012 นักบินยิงขีปนาวุธทั้งหมดออกจากรังเพลิงเข้าทำลายอากาศยานข้าศึก ที่ความสูง ATO(2.10) สิ้นสุดภารกิจที่ 5 ได้แต้มกลับมา 26+(2.10*159,300) = 334,556 แต้ม

  # เทียบกับตอนจบภารกิจที่ 4 เพิ่มขึ้น 334,556/277,208 = 20.69% ใน 152 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 57.07% ต่อปี

  # เทียบกับตอนเริ่มภารกิจที่ 1 เพิ่มขึ้น 334,556/100,000 = 234.56% ใน 519 วัน เท่าดอกเบี้ยทบต้น 133.80% ต่อปี  

หลังจากจบภารกิจที่ 5 แล้ว เครื่องบินขับไล่ JAS กลับไปบินลาดตระเวนใต้เส้น Supply line ใหม่ ที่กำลังก่อตัวขึ้น และอยู่ในสภาพพร้อมรบด้วยต้นทุนความดีความชอบที่ทำมา 334,556 แต้ม โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า ในระยะยาวแต้มสะสมจะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 6] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/143gqrQ

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"