Friday, June 28, 2013

ความรู้ใหม่ที่สำคัญมากในการลงทุนระบบล็อคเป้า

     วันนี้ผมได้ความรู้ใหม่ที่สำคัญมากในการลงทุนระบบล็อคเป้าด้วยเส้นนำวิถีคู่ EMA5/EMA10 ดังนี้ครับ พิจารณากราฟหุ้น GLOBAL สองระยะคือ รายวัน และรายสัปดาห์ ดังรูป ในภาพบนกราฟรายวันจะเห็นว่า การปรับฐานของหุ้นลงไปที่เส้น EMA200 วัน ระหว่างทางได้สร้างแนวเส้น Supply line สีขาว เพิ่งในวันนี้ 28 มิ.ย. 2013 ที่ราคาหุ้นสามารถผ่านแนวเส้นสีขาวขึ้นมาได้ และ EMA5D(22.598) > EMA10D(22.524) หากราคาหุ้นปิดเป็นสีเขียวในวันนี้ได้ ภารกิจใหม่ของการลงทุนในหุ้น GLOBAL ก็จะเริ่มขึ้นที่ราคาเปิดวันอังคารหน้า (จันทร์หยุด) แต่พอเราไปดูในกราฟราย 30 นาที ในภาพล่าง จะเห็นว่า เส้น Supply line คือแนวเส้นประสีขาว เมื่อดูเส้นนำวิถีคู่ EMA5/EMA10 พบว่า เกิด EMA5(20.402) > EMA10(20.374) ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2013 เวลา 3.00 PM แต่ตอนนั้นราคาหุ้นยังไม่ผ่านเส้น Supply line มาผ่านเอาตอน 30 นาทีถัดมา ดังนั้นการซื้อจึงเกิดขึ้นเวลา 4.00 PM ที่ราคา 20.90 บาท ตั้งแต่ EMA5 เริ่มมากกว่า EMA10 มาจนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่เคยลดลงมาน้อยกว่าเลย ดังในขณะนี้จะได้ผลตอบแทนการลงทุน 23.50/20.90 = 12.44% ไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นสิ่งที่ผมพบในวันนี้คือว่า นักลงทุนที่ใช้กราฟรายวันในการลงทุนจนมีประสบการณ์มาได้ระดับหนึ่งแล้ว สามารถใช้กราฟรายวันในการพิจารณาหยาบ ๆ ก่อน เมื่อพบ Supply line ในกราฟรายวันฟอร์มตัวจนใกล้จะทะลุขึ้นไปแล้ว จึงใช้กราฟราย 30 นาที ในการหาจุดเข้าลงทุนที่ละเอียดขึ้นอีกทีหนึ่ง ในการขายทำกำไรก็ทำแบบเดียวกันกับตอนเข้าซื้อครับShort URL = http://bit.ly/10oNX0j


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"