Saturday, June 29, 2013

หน้าจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ ADVANC 28 มิ.ย. 2013

     ในโพสต์นี้ ผมอัพเดตหน้าจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ ADVANC ใน [ภารกิจที่ 1] ครับ สถานะปัจจุบันเป็นดังนี้
  • เริ่มจาก 268
  • EMA5D สีเหลือง > EMA10D สีฟ้า 
  • ด่านสำคัญข้างหน้า 305
  • ถ้าจบภารกิจวันนี้ จะได้บำเหน็จ 282/268 = 5.22%
  • ถ้าไปถึง high(305) จะได้บำเหน็จ 305/268 = 13.81%Short URL = http://bit.ly/18l05Et

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"